Nhảy đến nội dung

Đảng bộ Đại học Thái Nguyên triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021

Ngày 15/1, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.  Đồng chí Dương Xuân Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc  Hiện nay, Đảng ủy ĐHTN có 12 Đảng bộ, 180 chi bộ trực thuộc với trên 2.900 Đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục c

Ngày 15/1, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Ngày 15/1, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Dương Xuân Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.  Đồng chí Dương Xuân Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc  Hiện nay, Đảng ủy ĐHTN có 12 Đảng bộ, 180 chi bộ trực thuộc với trên 2.900 Đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức và người học; đồng thời nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp. Đảng bộ cũng chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai có hiệu quả công tác quảng bá, truyền thông tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2020; Thực hiện quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng được trên 8.500 sinh viên chính quy, trên 1.700 học viên sau đại học; Chỉ đạo các đơn vị triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến (online) kết hợp với giảng dạy truyền thống ứng phó hiệu quả với dịch Covid - 19. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát ở một số Đảng bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; Việc xử lý đơn thư tại một số đảng bộ chưa đúng thẩm quyền; chưa kiên quyết xử lí các sai phạm về trách nhiệm đảng viên...  Năm 2021, Đảng bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID - 19 trong toàn Đảng bộ; Tổ chức nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt và triển các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp ủy cấp trên; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và quản lý phòng, chống sự xâm nhập hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng trong cán bộ, viên chức và người học.  Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen của Tỉn

Đồng chí Dương Xuân Hùng, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Hiện nay, Đảng ủy ĐHTN có 12 Đảng bộ, 180 chi bộ trực thuộc với trên 2.900 Đảng viên. Năm 2020, Đảng bộ và các cấp ủy cơ sở luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, cán bộ, viên chức và người học; đồng thời nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Thực hiện tốt công tác tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp. Đảng bộ cũng chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai có hiệu quả công tác quảng bá, truyền thông tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2020; Thực hiện quy trình xét tuyển đại học, cao đẳng được trên 8.500 sinh viên chính quy, trên 1.700 học viên sau đại học; Chỉ đạo các đơn vị triển khai phương thức giảng dạy trực tuyến (online) kết hợp với giảng dạy truyền thống ứng phó hiệu quả với dịch Covid - 19. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác kiểm tra, giám sát ở một số Đảng bộ cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu; Việc xử lý đơn thư tại một số đảng bộ chưa đúng thẩm quyền; chưa kiên quyết xử lí các sai phạm về trách nhiệm đảng viên...

Năm 2021, Đảng bộ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường công tác phòng chống dịch COVID - 19 trong toàn Đảng bộ; Tổ chức nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt và triển các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp ủy cấp trên; Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và quản lý phòng, chống sự xâm nhập hoạt động của các tà đạo, tổ chức tự xưng trong cán bộ, viên chức và người học.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen của Tỉnh ủy cho 38 đảng viên, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liên tục và năm 2020.