Nhảy đến nội dung

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên

 Đại diện AIC Group giới thiệu về hệ thống phần mềm chuyển đổi số tại ĐHTN

Ngày 4-3, tại Trung tâm Hội nghị, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác Chuyển đổi số đến toàn bộ cán bộ lãnh đạo quản lý của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên trong toàn Đại học. GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Đại học Thái Nguyên triển khai Chương trình chuyển đổi số theo Nghị quyết số 52-NQ/TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Ngày 31/12/2020, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025 định hướng đến năm 2030.

Trên tinh thần đó, Đại học Thái Nguyên đã xây dựng nghị quyết chuyên đề và chương trình hành động về chuyển đổi số của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030 với quan điểm: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tiên tiến trong công tác chuyển đổi số nhằm sớm đưa Đại học Thái Nguyên thành một Đại học số với một số các trụ cột sau: Thay đổi căn bản hoạt động quản lý, điều hành của Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên dựa trên nền tảng số; Từng bước chuyển đổi mô hình đào tạo, nghiên cứu khoa học truyền thống sang mô hình dựa trên nền tảng số nhằm tiếp cận các mô hình tiên tiến trên thế giới; Chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của Đại học và các đơn vị trực thuộc nhằm tạo ra môi trường số thân thiện, an toàn và hiệu quả; Đầu tư mạnh mẽ mọi nguồn lực nhằm sớm đưa Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học đi đầu trong chuyển đổi số; Nâng cao hiệu quả công tác quản trị đại học đồng thời thay đổi phương thức đào tạo dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm đưa Đại học Thái Nguyên trở thành Đại học đi đầu trong chuyển đổi số.

GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS Phạm Hồng Quang cho biết, căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung Ương và địa phương, Đảng ủy Đại học Thái Nguyên cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác chuyển đổi số với những mục tiêu hết sức cụ thể và rõ ràng. Hôm nay, Đại học Thái Nguyên rất vui mừng được các diễn giả của các tập đoàn lớn chia sẻ mục tiêu, ý tưởng và bàn bạc để cùng nhau xây dựng Đề án chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên. Với thế mạnh có 7 trường đại học thành viên trong đó có 01 trường có đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành đã được Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên ứng dụng mạnh mẽ từ nhiều năm nay. Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong chuyển đổi số lần này, sẽ tạo ra một bước ngoặt mới trong chiến lược phát triển của Đại học Thái Nguyên đến năm 2030.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và các đơn vị thành viên đã được nghe cácđơn vị tư vấn thực hiện dịch vụ về hệ thống phần mềm và hệ thống kỹ thuật như AIC Group, Vietel trình bày tổng quan về Đề án chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên và những giải pháp hữu ích phục vụ quá trình chuyển đổi số toàn Đại học trong từng giai đoạn từ 2021-2025 và 2025-2030. Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, các đơn vị thành viên cũng đã đặt ra những câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc cho các nhà cung cấp dịch vụ chuyển đổi số xoay quanh vấn đề chuyển đổi số tại Đại học Thái Nguyên.

 Đại diện AIC Group giới thiệu về hệ thống phần mềm chuyển đổi số tại ĐHTN

Hiện nay, các trường Đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã số hóa khoảng 90% giáo trình giảng dạy, 100% các luận văn, luận án, 40% tài liệu tham khảo; toàn Đại học cũng đã xây dựng được hơn 110 bài giảng điện tử. Nhiều hình thức học tập hiện đại như học trực tuyến, từ xa... đang được nhiều trường áp dụng, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Song trước những yêu cầu về nâng cao chất lượng, kết nối trong thời kỳ hội nhập quốc tế, nâng cao thứ hạng đại học, tư vấn chính sách cho các địa phương, đồng bộ hệ sinh thái phát triển giáo dục và đào tạo số hóa, Đại học Thái Nguyên cần có những thay đổi căn bản để tạo ra những giá trị mới từ chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm 2021, Đại học Thái Nguyên sẽ lựa chọn và vận hành thử các giải pháp phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, tiến tới đồng bộ hóa dựa trên nguyên tắc đi tắt, đón đầu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.