Nhảy đến nội dung

TB Nhập học Online chương trình TNU-Elearning

TB nhập học online TNU-HCM 18.07

Căn cứ vào tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại các tỉnh thành trên cả nước. Để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ học tập của học viên theo kế hoạch năm học, Trung tâm đào tạo từ xa thông báo về kế hoạch nhập học Online, chương trình TNU-Elearning vào ngày 18/07/2021 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên Tôn Đức Thắng - Tp Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Học viên sẽ nhận thông tin tài khoản học, hướng dẫn đăng nhập, tham gia group zalo của chương trình qua mã QR code hoặc link đăng nhập tại email cá nhân và hệ thống lớp học E-learning.

2. Quản lý học tập và giáo viên chủ nhiệm sẽ đồng hành hỗ trợ học viên trong quá trình đăng nhập nếu gặp khó khăn.

Các ngành khai giảng của TNU-Elearning:

Dưới đây là Thông báo Nhập học Online chương trình TNU-Elearning khu vực Tp. Hồ Chí Minh

thong-bao-nhap-hoc-tnu-hcm-18-07